Montāža

Dotā instrukcija ilustrē  CORNERS SIP paneļu dažādo mezglu montāžas pamatprincipus. Lai izvairītos no kļūdām, patstāvīgi projektējot un saliekot,  mēs stingri rekomendējam griezties pēc konsultācijas pie sertificēta konstruktora vai SIP paneļu ražotāja.
 

Noslēdzošās bruses un sienas paneļu montāža.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneļu savstarpējā savienošana.
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Stūra un perpendikulārā paneļu savienošana.


 

 

 

 

 

 

 


Starpstāvu pārseguma uzstādīsana,


 

 

 

 

 

 

 


Jumta paneļu montāza.